Sustainabilty

Firma HALFEN jest odpowiedzialna społecznie. Ochrona środowiska i ograniczenie emisji CO2 poprzez zrównoważone zarządzanie to dla nas istotne kwestie.

Deklaracje Środowiskowe Produktów (Environmental Product Declarations - EPD) zapewniają przejrzyste dane w celu oceny trwałości i żywotności obiektów budowlanych. Jednostka badawcza Institute for Construction and Environment e.V. przeprowadziła ocenę i wydała deklaracje środowiskowe dla szyn do wbetonowania HTA oraz dla łączników balkonowych HIT firmy HALFEN.

Deklaracje Zdrowia Produktów (Health Product Declarations - HPD) uzupełniają informacje, które dostarczamy na temat zrównoważonego rozwoju. Deklaracje HPD zawierają listę wszystkich składników i informacje na temat wpływu ich komponentów na zdrowie. Dzięki nowej deklaracji szyny do wbetonowania HTA w powłoce ocynkowanej firmy HALFEN mogą być oceniane w systemie LEED v4.

Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD dla szyn do wbetonowania HTA-CE oraz HZA

Deklaracja EPD® (Environmental Product Declaration) dostarcza przejrzyste dane w celu oceny trwałości i żywotności obiektu budowlanego. Deklaracja EPD stanowi podstawę do oceny obiektu budowlanego wg normy DIN EN 15978. Deklaracje są koordynowane na poziomie międzynarodowym, w oparciu o międzynarodowe normy (ISO 14025; ISO 14040ff) – a także europejskie (DIN EN 15804).

Deklaracja EPD dla szyn do wbetonowania HTA-CE oraz HZA została przedstawiona przez jednostkę badawczą Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) podczas targów budownictwa BAU 2017 w Monachium.

Deklaracja EPD® HALFEN Channel HTA-CE and HZA

Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD dla łączników balkonowych HIT

Deklaracja EPD® (Environmental Product Declaration) dostarcza przejrzyste dane w celu oceny trwałości i żywotności obiektu budowlanego. Deklaracja EPD stanowi podstawę do oceny obiektu budowlanego wg normy DIN EN 15978. Deklaracje są koordynowane na poziomie międzynarodowym, w oparciu o międzynarodowe normy (ISO 14025; ISO 14040ff) – a także europejskie (DIN EN 15804).

Deklaracja EPD dla łączników balkonowych HIT-HP MVX-0805-20-100 została przedstawiona przez jednostkę badawczą Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) podczas targów budownictwa BAU 2017 w Monachium.
 
Deklaracja EPD® HALFEN HIT-HP MVX-0805-20-100 balcony connection

Deklaracja Zdrowia Produktu HPD dla szyn do wbetonowania HTA oraz HZA

Deklaracje Zdrowia Produktów (Health Product Declarations - HPD) uzupełniają informacje, które dostarczamy na temat zrównoważonego rozwoju. Deklaracje HPD zawierają listę wszystkich składników i informacje na temat wpływu ich komponentów na zdrowie. Dzięki deklaracji szyny do wbetonowania HTA w powłoce ocynkowanej mogą być oceniane w systemie LEED v4.

Deklaracja HPD HALFEN Channel HTA and HZA

Deklaracja Zdrowia Produktu HPD dla kotew 1988 DEMU

Deklaracje Zdrowia Produktów (Health Product Declarations - HPD) uzupełniają informacje, które dostarczamy na temat zrównoważonego rozwoju. Deklaracje HPD zawierają listę wszystkich składników i informacje na temat wpływu ich komponentów na zdrowie.

Deklaracja HPD DEMU Bolt anchor 1988

Deklaracja Zdrowia Produktu HPD dla kotew T-FIXX DEMU

Deklaracje Zdrowia Produktów (Health Product Declarations - HPD) uzupełniają informacje, które dostarczamy na temat zrównoważonego rozwoju. Deklaracje HPD zawierają listę wszystkich składników i informacje na temat wpływu ich komponentów na zdrowie.


Deklaracja HPD DEMU Fixing anchor T-FIXX

Certyfikat zarządzania energią

Audyt zarządzania energią przeprowadzony przez SWEDAC Zertifizierungsgesellschaft International GmbH wykazał zgodność z wymaganiami normy DIN EN ISO 50001:2011.

Certyfikat: DIN EN ISO 50001:2011